Senast uppdaterat
2017-02-28

Vi stödjer


Järrestad - Österlens mittpunkt!


Stick-café ... har börjat igen, sedan var 14:e dag fram till påsk (12/4)!


2017-03-05 16:00 "Önskepsalmer" med servering i församlingshemmet

2017-04-03 19:00 Styrelsemöte

2017-04-17 14:00
Påsk med äggapickning mm

Sommarkyrka planeras v27

Sommarutfärd? Vi utreder!

Och roliga idéer inför hösten ...

Bildekal med byns vapen finns till försäljning hos Micke.
1st 30:-, 2st 40:-, e-post & telefon se nedan...

Svenska Kyrkan i Simrishamn http://www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Stöd våra företagare, konstnärer och författare:
Gul konsult AB http://www.gulkonsult.se
Gnalövs Träd & Trädgård http://www.gnalov.se
Bröderna Stup http://www.stup.se
Jurgen af Rolén http://www.jurgenafrolen.se
Fiskedragsmuseet http://fiskedragsmuseet.se
Printprofil AB http://www.printprofil.se
Mårtenssons Reklam AB http://clasreklam.se
ATM Autoimport & Bilservice http://www.atmbil.se
Arvid Kihlbergs Snickeri AB, mail: kihlberg@odata.se
Stiltje http://www.stiltje.se
Snickarboa Österlen http://snickarboaosterlen.se
Olofsdals Gård http://olofsdal.se
Ferrmek Verkstad AB http://www.ferrmek.se
HD Bygg http://www.hdbygg.se
C-J:s websajt: http://www.algonet.se/~amcj/
C-J:s böcker finns bl a här: http://www.las-en-bok.com och på bokhandeln i sta'n
Ola Nord http://www.nk-markservice.se
Firma Håkan Kjellberg, Hesekulla
Chrisla Hantverk

Järrestad Kyrkliga Arbetsförening
Årsavgift 2017 & 2018: 100:- per hel familj och år

Ordförande: P-O Olsson
Kassör: Gerd Mårtensson
Sekreterare: Annelie Alminde
Ledamot: Else-Marie Hansdotter
Ledamot & webredaktör: Micke Ed, 0708-999 105, michael@jarrestadgard.se
Suppleant : Ivan Alminde
Suppleant: Mari Carlsson
Revisorer och revisorssuppleant: Tommy, Jesper, Annette